Sunday, April 22, 2007

before you go


האמת שזה מסוג הבקרים ששום שיר לא מתאים להם.ערב יום הזכרון ,בשנה שאחרי מלחמה.ערב יותר כואב מכל השאר אני חושבת,ברמת הזכרון הקולקטיבי.הכל מאוד קרוב.אצלי זה מזכיר ישיבות על הגג,ושלושה מסוקים עוברים וחוזרים,מעבירים צמרמורת וחוסר אונים,וטלווזיה פתוחה מדווחת על הרוגים והפצצות.זה טלפונים מבהילים של צווי שמונה,זה שערות לבנות שחבר טוב חזר איתן מהמלחמה הזו יחד עם מבט שאני לא אשכח בחיים.

חשוב שנזכור.


hadara levin aradi-just before you go

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home